HORTENS - Professional Gardener Services

Tvoříme dle představ zákazníka s přihlédnutím k poloze zahrady a typu podloží. Vypracujeme Vám osazovací plán, kde je zakresleno, kde budou keře, stromy, výsadby, posezení atd., včetně rozpočtu (podrobný výčet použitých materiálů, rostlin a práce).